Hem Sångskatten Äldreomsorgen Musikfrågesport Handla hos oss Kontakt
Nyheter Ladda hem

Utvärdering av Stockholmsprojektet 2013-2014

Syfte

Stockholmsprojektets syfte är att ge personal i äldreomsorgen kunskap och inspiration att använda mer musik i arbetet.

Arrangör

Stockholmsprojektet arrangeras av Musik att minnas.

Metod

Under tiden oktober - november 2013 erbjuds tio äldre-

boenden i Stockholm ​möjlighet att delta i musikprojektet.

De äldreboenden där både personal och enhetschef har intresse av att vara

med och utveckla musikverksamheten på boendet med Musik att minnas får:

1 - Ett personligt besök på arbetsplatsen

   Under besöket pratar vi om vilka musikaliska aktiviteter som redan finns 

    - och om hur vi eventuellt kan vidareutveckla dem och göra något mer.

2 - Ett eget exemplar av Sångskatten - en box innehållande 6 cd-skivor.

   I Sångskatten finns hela Musik att minnas produktion under åren samlad.

   Alla musikfrågesporter, ordflätor, bingon och sånger kan användas helt fritt.

   Ni kan lyssna, läsa och skriva ut hur många gånger som helst!

Utvärdering

Av de tio enhetschefer som kontaktades i oktober/november 2013 var tre ​intresserade

av att vara med i projektet - vilket ledde till lika många besök på arbetsplatserna.

1 enhetschef var ointresserad.

6 enhetschefer svarade inte alls.

Av de tre äldreboenden jag kom att besöka visade sig två stycken vara riktiga pärlor.

På båda dessa ställen finns positiv och entusiastisk personal som på olika sätt

använder musik i sitt arbete. Jag är mycket imponerad av personalen som med 

musikens hjälp och med små medel lyckas skapa glädje och välbefinnande hos "sina gamla"! 

Härmed är Stockholmsprojektet 2013 - 2014 avslutat. 

Jag tackar alla som har deltagit och önskar ett varmt lycka till i fortsättningen!

                                                 Anders Berglund

                                  anders.berglund@musikattminnas.se

         Musik att minnas     Källslätten 12    647 91 Mariefred         anders.berglund@musikattminnas.se      www.musikattminnas.se