Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Bingo Melodiminnen Butik Kontakt
Tre i rad Vishäften

Stamsånger

Stamsånger kallades ett antal unisona sånger som var fastställda av Kungl. Maj:t ”till allmänt inlärande vid sångundervisningen i de under Skolöverstyrelsens inseende ställda läroanstalter vid vilka sådan undervisning bedrivs.”

Denna förordning gällde läsåren 1943-49, reviderades

och förlängdes till 1956. De sånger som först ingick

publicerades 1943 i 24:e upplagan av Sjung, svenska folk!

Förteckningen reviderades 1949, men togs helt bort ur läroplanen 1969.

Du gamla du fria

Kungssången

Der er et yndigt land

Vårt land

Ja, vi elsker dette landet

Sverige

Sveriges flagga

Land, du välsignade

Frihet är det bästa ting

Uti vår hage

Mandom, mod och morske män

Glädjens blomster

Vintern rasat ut

Här är gudagott att vara

Fjäriln vingad syns på Haga

Vi gå över daggstänkta berg

I sommarens soliga dagar

Nu så glada gå vi alla

Hosianna

Nu tändas tusen juleljus

Alla som gått i skolan under de här åren borde alltså kunna

de här sångerna helt utantill. Så är det förstås inte, men

Du gamla du fria, Fjäriln vingad, Vi gå över daggstänkta berg,

I sommarens soliga dagar, Hosianna och Nu tändas tusen juleljus

sitter nog kvar i minnet hos de allra flesta.

OBS! Det här häftet innehåller bara ackordsatta texter - ingen notskrift.

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se