Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Bingo Melodiminnen Butik Kontakt
Musik och hälsa Sjung! Visor att minnas Utantill

Stamsånger

Stamsånger kallades ett antal unisona sånger som var fastställda

av Kungl. Maj:t ”till allmänt inlärande vid sångundervisningen i de

under Skolöverstyrelsens inseende ställda läroanstalter vid vilka

sådan undervisning bedrivs.”

Denna förordning gällde läsåren 1943-49, reviderades

och förlängdes till 1956. De sånger som först ingick

publicerades 1943 i 24:e upplagan av Sjung, svenska folk!

Förteckningen togs helt bort ur läroplanen 1969.

Klicka på bilden för att läsa häftet!

De ursprungliga stamsångerna var:

Du gamla du fria

Kungssången

Der er et yndigt land

Vårt land

Ja, vi elsker dette landet

Sverige

Sveriges flagga

Land, du välsignade

Frihet är det bästa ting

Uti vår hage

Mandom, mod och morske män

Glädjens blomster

Vintern rasat ut

Här är gudagott att vara

Fjäriln vingad syns på Haga

Vi gå över daggstänkta berg

I sommarens soliga dagar

Nu så glada gå vi alla

Hosianna

Nu tändas tusen juleljus

I 1949 års beslut ströks ovan nr 8, 12, 17, 18 och 19 och lades till

Jag vet en dejlig rosa och Sommarvandring (Röda stugor tåga vi förbi)

1955 tillades Ó Guð vors lands (Islands nationalsång, ej med i detta häfte)

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se