Hem Årsmedlem Sångskatten Musikfrågesport Visor Produkter Butik Kontakt

Melodi: Sandahls kanon

För några år sedan sammanställde jag ett vishäfte som fick namnet Melodi: Sandahls kanon.

Den här första upplagan omfattade 36 sidor med sammanlagt 30 visor - varav hälften är snapsvisor.

Alla texter i häftet har samma melodihänvisning: Sandahls kanon.

Så här låter melodin, som  i original inleds med:

Ur gnistrande vinet... Den blev snart populär genom

lustspelet Andersson, Pettersson och Lundström 1865.

    

1929 sjöng Edvard Persson in melodin med en

text av Bengt Hjelmqvist och Hjalmar Gullberg.

Titeln är Skånska slott och herresäten.

Den skrevs ursprungligen till Oscar Winges

nyårsrevy just det här året.

Det är den här sångtiteln som numera

brukar stå som melodihänvisning till

framför allt nyare snapsvisor. 

                                                                

Nu ska jag försöka bygga vidare på häftet.

Det roliga med melodin är att den använts så

flitigt till olika texter från 1860-talet fram till

våra dagar. Tidigare har texterna oftast handlat 

om aktuella händelser och tekniska apparater. 

Glädjande nog lever melodin vidare genom seklen!

Det måste finnas mängder av texter till den här melodin över hela Sverige.

Känner du till någon text (eller har gjort en egen) är jag mycket tacksam om du kontaktar mig!

                                       anders.berglund@musikattminnas.se

Visan Sandahls kanon

Visan om Sandahls kanon ingick i Frans Hodells lustspel

Andersson, Pettersson och Lundström 1865. Den dyker

upp i fjärde tablåns första scen som sångnummer tolv.

Här finns också en melodihänvisning:

“I gnistrande vinet” etc. - känd positivvisa.

Sandahls kanon bygger på en verklig händelse som 

inträffade i Stockholm den 14 augusti 1865.

I dagspressen stod att läsa om en märklig uppfinning,

som mot betalning kunde beskådas vid Danviken.

En stor mängd åskådare samlades för att få se en

nykonstruerad undervattenkanon som skulle spränga

ett fartyg i luften. Tyvärr var det hela en bluff.

Uppfinningen bestod i en roddbåt med en bleckburk.

I vredesmod drog den ilskna publiken upp båten och

släpade den över söder mot Södermalmstorg där Sandahl

bodde. Folkmassan stoppades dock av polisen.

                                   egg_line1.gif

 250px-Brunnsbacken_Pelikan_1912.jpg                                      

Gustafson - festår´u - och Restaurant Pelikan

I en av Emil Norlanders kupletter omnämns Restaurant

Pelikan, som på den tiden var belägen vid Slussen

(Brunnsbacken 4 - ung. nuvarande Södermalmstorg)

i Stockholm.

Pelikan är en restaurang med gamla anor: 1664 öppnades

källaren Pehlekahn på Österlånggatan i Gamla Stan. 1720

var det dags för flytt till Svartmangatan och 1733 ny flytt till Slussen. Här blev restaurangen kvar ända till 1931 då huset

revs i samband med bygget av den nya Slussen.

340px-RestaurangPelikan.JPG

Restaurant Pelikan

Idag hittar vi Restaurant Pelikan på Blekingegatan 40

Söder i Stockholm. Restaurangen ligger i Port Arthurs

ursprungliga lokal på Blekingegatan. Lokalen har bevarat

mycket av sitt ursprungliga utseende och har liksom hela

huset stort kulturhistoriskt värde.

                                                                                   

Kupletten

Så till Norlanders kuplett från 1908! Gamla stockholmare la under en tid gärna till orden festå´ru

lite då och då under en lite längre utläggning - bara för att kolla att motparten så att säga hängde

med och var med på noterna. I den här kupletten (som med lite annan text faktiskt dyker upp i folklustspelet Söderkåkar) dyker orden upp ganska frekvent, festår´u!

                                                          

         Musik att minnas     Källslätten 12    647 91 Mariefred         anders.berglund@musikattminnas.se      www.musikattminnas.se