Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Bingo Melodiminnen Butik Kontakt

Ordspråk och ordstäv

Har man sagt A ... ...får man säga B!

Så här är nästan alla ordspråk uppbyggda.

Ett första led - och sedan ett andra med själva knorren.

 

Läs det första ledet - och låt sedan någon annan fylla

i ​resten! Unga och gamla över hela landet ger samma svar.

Det är som att trycka på en knapp!

 

Frågesportlådan innehåller 400 ordspråk och talesätt

i kortformat. Men inte kan vi väl 400 ordspråk och talesätt?

Nej, vi kan förstås många fler....

Törs Ni pröva om det stämmer?

Friskt vågat - är hälften vunnet!

* Ordspråk och ordstäv - häfte (PDF)

* 300 ordspråkskort (PDF)

* 100 ordstävskort (PDF)

                 

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se