Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Bingo Melodiminnen Butik Kontakt

Musikfrågan

I Musikfrågan finns det material för 400 frågesportkort.

Det är frågor och sånger som är hämtade från vår stora,

gemensamma sångskatt.

 

Frågesportkorten är upplagda som tipsfrågor

med tre olika svarsalternativ. Frågorna är av

olika karaktär; det är enkla kunskapsfrågor

och korta citat från kända sånger -

där ett ord är utelämnat.

 

Sångkorten innehåller vart och ett en del

av texten till en mycket känd sång.

* Musikfrågan - frågesporthäfte med facit

* 300 frågesportkort

* 100 sångkort

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se