Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Bingo Melodiminnen Butik Kontakt

Visor att minnas - Gamla visor och skillingtryck  

Första samlingen

  

Melodier i midiformat                                                                                  Läs häftet

1. Ack, nu är det vinter

2. Nej, se det snöar!

3. Alla fåglar kommit re´n

4. Vårvindar friska

5. Längtan till landet (Vintern ra...)

6. Hör hur västanvinden susar

7. Långt bort i skogen

8. Emma och Kunnigunda

9. Plocka vill jag skogsviol

10. Där sjöng en fågel på lindekvist

11. Säg mig du lilla fågel

12. Små fåglarna i skogen

13. Den signade dag

14. Klagevisa över denna torra och kalla vår

15. Kom hör min vackra visa

16. Den första gång jag såg dig

17. Kom sköna maj och blicka

18. Vem kan väl sitta tyst och still?

19. Lilla vackra Anna

20. Nu är det sommar

21. Jag gick mig ut en afton

22. Om sommaren sköna

23. Uti vår hage

24. Här är gudagott att vara

25. Kullerullvisan

26. Jag vet en dejlig rosa

27. Kristallen den fina

28. Aftonen

29. Lugn vilar sjön

30. En visa vill jag sjunga (Smålandsvisan)

31. När månen vandrar

32. En pigas visa i oktober

33. Fia Jansson

34. O, min Carl Gustaf

35. Kovan kommer, kovan går

36. Amanda Lundbom

37. Haver ni sett Karlsson

38. Balen på bakgårn

39. Fredssång (Varför skola männskor strida?)

40. Det gamla paret

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se