Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Bingo Melodiminnen Butik Kontakt

Evert Taube -

104 frågesportkort

1. I visan Flickan i Havanna får visans huvudperson

    inga pengar, men en sak till tröst. Vad får hon?

2. Vem är det som skuttar med ett skratt ur sin säng

    i visan Sjösala vals?

3. Vad heter handelsmannen i Evert Taubes

    visa Maj på Malö?

4. Vad heter den lilla byn förutan gata - den som inte

    ligger långt från Rio de la Plata?

     ********************************

 

De här frågorna plus ytterligare 100 frågor till finns

med i 104 frågesportkort kring Evert Taubes sånger.

Frågorna är samlade i en PDF med 13 A4-ark med

åtta tipsfrågor på varje. Klipp isär korten efter de

streckad linjerna!

              

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se