Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Bingo Melodiminnen Butik Kontakt

Carl Michael Bellman

Under mer än 20 år arbetade Carl Michael Bellman

med Fredmans Epistlar. De första skrevs runt 1767

och genomgick sedan flera förändringar innan de

slutligen publicerades i oktober 1790.

Epistlarna var från början tänkta att vara bibelparodier.

Bellman lät den försupne f.d.hovurmakaren Fredman

ikläda sig aposteln Paulus roll.Fredmans budskap till

sina församlingsmedlemmar sammanfattas alldeles

utmärkt i epistel nr 2:

”Supa, dricka

och ha sin flicka

är vad sankte

Fredman lär.”

Vårt häfte innehåller några av de mest kända

epistlarna samt ett par av Fredmans sånger.

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se